Τα νόμιμα παραθυράκια για λιγότερο φόρο

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης τρομάζει όσους έχουν αυτοκίνητο άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών. Η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος μισθωτών ανεβάζει στα ύψη τη φορολογική επιβάρυνση των καλοπληρωμένων εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα. Την ίδια ώρα, όσοι διαθέτουν -και δεν είναι λίγοι- μερικά χωράφια που κληρονόμησαν από τον παππού στο χωριό δυσανασχετούν, επειδή θα κληθούν να πληρώσουν φόρο γι΄ αυτά, παρά το γεγονός ότι η εμπορική τους αξία είναι μηδαμινή και δεν τους αποφέρουν ούτε ένα ευρώ εισόδημα. Ο φορολογικός λογαριασμός γι΄ αυτά θα είναι βαρύς.

ForosΚι όμως, η ίδια η φορολογική νομοθεσία επιτρέπει νομιμότατα στα παραπάνω εκατομμύρια των φορολογουμένων να γλυτώσουν από τα «χαράτσια», μειώνοντας κατά πολύ τον φορολογικό τους λογαριασμό. Η ίδια η Εφορία έχει αφήσει ανοιχτά ορισμένα καίρια παράθυρα, τα οποία επιτρέπουν στους επιτήδειους, ψαγμένους, πληροφορημένους και πονηρεμένους να γλυτώσουν τους φόρους που θα πληρώσουν άλλοι. Οι κινήσεις που μπορούν να γίνουν για να μειωθεί ο φορολογικός λογαριασμός δεν είναι παράνομες. Αντιθέτως. Είναι νομιμότατες και δεν μπορεί ούτε ο πιο αυστηρός έφορος να κατηγορήσει ή να εγκαλέσει τον φορολογούμενο που προσφεύγει σε αυτές.

Φόρος διαβίωσης

Ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης επανήλθε, έπειτα από ένα διάλειμμα ενός έτους. Επιβλήθηκε το 2011, δεν ανανεώθηκε η ισχύς του για το 2012 και πρόσφατα, με διάταξη στο πολυνομοσχέδιο κύρωσης των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου των προαπαιτούμενων για τη δόση, επανήλθε για το 2013 και μονιμοποιείται. Επιβαρύνει κατόχους Ι.Χ. άνω των 1.929 κυβικών εκατοστών, πισίνων και αεροσκαφών. Ειδικά στα Ι.Χ. υπολογίζεται με συντελεστή 5% επί του τεκμηρίου διαβίωσης. Για ένα Ι.Χ. ηλικίας έως πέντε ετών και κυβισμού 2.000 εκατοστών, ο φόρος είναι 440 ευρώ. Για ένα Ι.Χ. 3.500 κυβικών ο φόρος ανέρχεται σε 2.380 ευρώ.

Ωστόσο, υπάρχει ένα παράθυρο του οποίου έχουν αρχίσει να κάνουν χρήση πολλοί φορολογούμενοι, ειδικά αυτοκινήτων πολύ μεγάλου κυβισμού, προκειμένου να γλυτώσουν από το «τσουχτερό» τεκμήριο και, πλέον, τον φόρο πολυτελούς διαβίωσης. Το τεκμήριο με βάση το οποίο υπολογίζεται και ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης υπολογίζεται ανά μήνα χρήσης του αυτοκινήτου. Έτσι, πολλοί φορολογούμενοι κάνουν το εξής: Για όσο χρονικό διάστημα δεν χρειάζονται το Ι.Χ., προχωρούν στην υποβολή δήλωσης ακινησίας (κατάθεση πινακίδων). Όταν χρειαστούν το Ι.Χ. (π.χ., για μια εκδρομή ή για τις καλοκαιρινές διακοπές) παραλαμβάνουν εκ νέου τις πινακίδες από την Εφορία.

Έχουν καταγραφεί περιστατικά όπου συστηματικά ιδιοκτήτες μεγάλου κυβισμού Ι.Χ. (π.χ., Cayenne, Hummer) καταθέτουν τις πινακίδες κυκλοφορίας κάθε Δευτέρα και τις παραλαμβάνουν κάθε Παρασκευή. Με αυτόν τον τρόπο μειώνουν σημαντικά τις ημέρες χρήσης του Ι.Χ.

Για παράδειγμα, αν το κρατούν μόνο το Σαββατοκύριακα, τότε συνολικά κάθε έτος το χρησιμοποιούν (με τη φορολογική έννοια) για περίπου 150 ημέρες ή 5 μήνες, αντί για 12. Με αυτόν τον τρόπο η τεκμαρτή δαπάνη μειώνεται περίπου 58%. Έτσι, το τεκμήριο για ένα Ι.Χ. 3.500 κυβικών, από 23.800 ευρώ, μειώνεται στα 9.916 και, αντίστοιχα, ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης μειώνεται με καθ΄ όλα νόμιμο τρόπο από τα 2.380 ευρώ στα 991,6 ευρώ. Στο υπουργείο Οικονομικών γνωρίζουν το παράθυρο και εξέτασαν στο παρελθόν την πιθανότητα να το κλείσουν, θεσπίζοντας ένα τέλος ακινησίας για όσους καταθέτουν πινακίδες (π.χ., 20 ευρώ).Έτσι, κάθε φορά που ένας φορολογούμενος θα κατέθετε πινακίδες θα επιβαρυνόταν και θα μειωνόταν, με τον τρόπο αυτό, το όφελος από τη συστηματική κατάθεση πινακίδων.

Η… τρίπλα με το «μπλοκάκι»

Οι μισθωτοί με υψηλά εισοδήματα έχουν πλέον τη δυνατότητα να γλυτώσουν φόρους μέσω της νομότυπης μεταφοράς μέρους το εισοδήματός τους σε «μπλοκάκι», δηλαδή την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος. Αυτό γίνεται, διότι, πλέον, κάθε πηγή εισοδήματος φορολογείται ξεχωριστά, σε αντίθεση με ό,τι γινόταν μέχρι το 2012, όπου όλα τα εισοδήματα αθροίζονταν και φορολογούνταν με βάση τη φορολογική κλίμακα.

Ένας μισθωτός με ετήσιο εισόδημα 120.000 ευρώ θα κληθεί να πληρώσει φόρο με βάση την κλίμακα μισθωτών ύψους 43.700 ευρώ. Αν, όμως, σε συνεννόηση με τον εργοδότη του, αποφασίσει να εισπράξει τα 30.000 ευρώ ως μισθωτός και τα υπόλοιπα 90.000 ευρώ ως ελεύθερος επαγγελματίας, τότε θα πληρώσει συνολικό φόρο 32.100 (5.900 ως μισθωτός και τα υπόλοιπα ως ελεύθερος επαγγελματίας), δηλαδή 11.600 ευρώ λιγότερα!

Μάλιστα, δεν έχουν υπολογιστεί σε αυτό και οι επαγγελματικές δαπάνες που θα εκπίπτουν για τον συγκεκριμένο φορολογούμενο ως ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό γίνεται, διότι ο συντελεστής φορολόγησης στα υψηλά εισοδήματα μισθωτών ανέρχεται σε 42%, ενώ στα υψηλά εισοδήματα των επαγγελματιών ανέρχεται σε 33%, δηλαδή 9 μονάδες λιγότερες.

Τα χωράφια

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επικαιροποιήσουν στο ηλεκτρονικό Ε9 την εικόνα της εκτός σχεδίου περιουσίας τους σε γη. Αυτό γίνεται προκειμένου να επιβληθεί ο φόρος ακινήτων και στα αγροτεμάχια.

Με δεδομένο, όμως, ότι ο φόρος υπολογίζεται σε ατομική βάση, με αφορολόγητο όριο, συμφέρει το σπάσιμο της ακίνητης περιουσίας στο όνομα και των δύο συζύγων.

Η μεταφορά κερδών σε επιχειρήσεις

Μια παλιά και δοκιμασμένη συνταγή για τη μείωση του φόρου εισοδήματος από όσους έχουν υψηλές αποδοχές είναι αυτή της μεταφοράς τους ως εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα, δηλαδή επιχειρήσεις. Οι φορολογούμενοι με υψηλό εισόδημα (π.χ., στελέχη επιχειρήσεων) μπορούν να μεταφέρουν μέρος του εισοδήματός τους σε νομικά πρόσωπα (π.χ., Ομόρυθμες ή Ετερόρυθμες) εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο, φορολογούνται με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για τα κέρδη πλέον των 50.000 ευρώ. Επιπλέον, αναγνωρίζουν επαγγελματικές δαπάνες και, με αυτόν τον τρόπο, μειώνουν ακόμα περισσότερο τα φορολογητέα εισοδήματα τους. Επίσης, ένα παράθυρο για τη μείωση φόρου και κόστους χρήσης ενός Ι.Χ. είναι η μακροχρόνια ενοικίαση του από εταιρεία ενοικίασης. Στην περίπτωση αυτή μέρος της δαπάνης για το μηνιαίο μίσθωμα εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης και, έτσι, μειώνεται και το κόστος για τη χρήση του οχήματος.

capital.gr
________________________________________________________________
Shortlink: http://wp.me/p1eFQy-2ax

This entry was posted in Tax Evasion, Taxation and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s